Jump to content

Regulamin i zasady funkcjonowania Klubu W126


Recommended Posts

Regulamin Klubu W126

 

Poniższy regulamin został opracowany w celu wyjaśnienia podstawowych założeń Klubu W126 oraz praw i obowiązków wynikających z użytkowania forum oraz przynależności do Klubu. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, a nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z obowiązku ich stosowania.

 

I. Zasady funkcjonowania Klubu W126 oraz witryny internetowej klubw126.pl.

 

1. Witryna jest własnością założycieli Klubu W126 (zwanego dalej Klubem), którymi są Chemik i rust_n_dust.

                                                                                                                                            

2. Klub oraz strona www.klubw126.pl powstały w celu zrzeszania posiadaczy i miłośników starych pojazdów marki Mercedes Benz, ze szczególnym naciskiem na model W126.

 

3. Istotą działalności Klubu jest:

 

- integrowanie właścicieli i miłośników starych samochodów Mercedes Benz,  z naciskiem na model W126,

- popularyzacja historii marki oraz jednego z najważniejszych pojazdów w dziejach Mercedes Benz, jakim jest model W126,

- wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc użytkowników.

 

    4. Realizacja zadań Klubu odbywa się poprzez:

 

- rozbudowę strony www.klubw126.pl,

- organizację oficjalnych zlotów Klubu,

- organizację nieoficjalnych spotkań Klubowiczów,

- udział Klubowiczów w imprezach motoryzacyjnych tematyką odpowiadających zakresowi działalności Klubu,

- zbieranie i archiwizowanie materiałów dotyczących modelu W126.

 

     5. Finanse Klubu.

 

Klub utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie generuje dochodów żadnemu z jego członków. Raport z działalności Klubu jest przedstawiany podczas Walnego Zebrania Klubowiczów w trakcie oficjalnych zlotów Klubu.

 

II. Regulamin korzystania ze strony klubw126.pl.

 

1. O regulaminie.

 

- Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum w sposób optymalny.
 

- Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu, oraz do zaproponowania usunięcia lub dodania dowolnego punktu. Można to zrobić publicznie na forum w dziale administracyjnym, przesłać prywatną wiadomość do administratora za pomocą mechanizmów wbudowanych w forum lub na konto email.

 

- Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
 

- Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.

 

- Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

2. Zasady ogólne dla użytkownika strony klubw126.pl.

 

- Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.

- Aby mieć możliwość wypowiedzi na forum, należy się zarejestrować.

- Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem,

- Zabrania się publikacji linków do cracków, nielegalnych kopii zapisów chronionych prawami autorskimi, nielegalnego oprogramowania, stron pornograficznych / erotycznych,

- Zabrania się publikacji postów z prośbą o cracki, nielegalne kopie zapisów chronionych prawami autorskimi, nielegalne - Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.

- Administrator i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie zawsze jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

- Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.

- Na forum Klubu funkcjonują rangi które zależą od ilości wysłanych przez użytkownika wiadomości (rangi te nie mają żadnego znaczenia formalnego). Istnieją także rangi specjalne nadawane przez Administratora, których status jest także czysto informacyjny.

- Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz email.

- Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.

- Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.

- Na forum zabrania się bez porozumienia z Administracją Klubu reklamowania czegokolwiek w jawny sposób tworząc na przykład w tym celu odrębne tematy lub wysyłając posty. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest zbyt mile widziane. Adresy do stron WWW możemy umieszczać w podpisie oraz w specjalnym polu "Strona WWW" w naszym profilu. Nie zabrania się podawania adresów WWW do stron w tematach do tego przeznaczonych.

- Jeżeli na danym forum obowiązują szczególne zasady, są one zamieszczone na tym forum w specjalnym ogłoszeniu lub opisie forum. Jest tam również sprecyzowana tematyka danego forum.

- Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administratorzy forum.

 

3. Kary stosowane na forum
 

- W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem przyczyny. Drugie upomnienie użytkownika wiąże się z dodanie punktów ostrzeżeń,

- Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane, przenoszone lub usuwane,

- Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum,

- Osoby permanentnie i celowo łamiącym regulamin zostaną usunięte z forum,

   4. Sankcje

 

Sankcje mogą zostać nałożone na użytkownika, który:

 

- jawnie nabija posty lub punkty podziękowań / pisze posty bezsensowne,

- obraża innych użytkowników forum,

- używa niecenzuralnego słownictwa

- wypowiada się w sposób wrogi, zachęcający do kłótni lub pokazujący brak szacunku dla innego użytkownika

- nie stosuje się do poleceń administratorów / moderatorów

- zakłada takie same tematy w różnych działach

- notorycznie nie przestrzega zasad dotyczących nazewnictwa tematów (ustanowionych w poszczególnych działach)

 

    5. Spory i niejasności.

 

- W przypadku wystąpienia niejasności w regulaminie należy wystąpić o jego interpretację do administracji forum za pośrednictwem prywatnej wiadomości lub poczty e-mail.

- Spory i kłótnie należy w pierwszej kolejności rozwiązywać na drodze mediacji w prywatnych wiadomościach pomiędzy stronami. W przypadku nieskuteczności tej metody sprawę należy zgłosić administracji forum za pośrednictwem prywatnej wiadomości lub poczty e-mail. Używanie do rozwiązywania sporów działu administracyjnego na forum należy traktować jako absolutną ostateczność.

 

6. Rejestracja
 

- Rejestracja na forum jest dobrowolna..

- Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana do korzystania na forum wyłącznie z niego.

- Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.

- Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.

- Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi użytkownikami swojego adresu email, oraz swojej obecności na forum.

- Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.

- Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administracja forum.
 

    7. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).

 

- Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

- Nick nie może być w żaden sposób obraźliwy, wulgarny lub sugerować innego właściciela.

- Raz wybranego na forum pseudonimu nie ma możliwości zmienić. W przypadku chęci zmiany należy skontaktować się z Administratorem.

- Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.

 

     8. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).

 

- Maksymalna długość podpisu to 255 znaków.

- Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.

- Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.

- Należy unikać sygnatur wielolniniowych (max 5 linii), gdyż niepotrzebnie "rozciągają" one długość wyświetlanych na forum wątków dyskusji.

- Zabrania się umieszczania obrazków / filmów / animacji oraz żadnych innych obiektów multimedialnych

- Zabrania się umieszczania więcej niż jednego adresu internetowego
 

     9. Zasady dotyczące emblematu (avataru).

 

- Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.

- Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.

- Maksymalna wielkość emblematu to 100 x 100 px.

- Maksymalny rozmiar emblematu nie może przekraczać 10 kB.

- Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.

- Należy unikać wszelkich animacji w emblemacie, gdyż przeszkadzają one innym użytkownikom skupić się na treści wiadomości.

 

    10. Zasady dyskusji na forum.

 

- Sprawdź, czy interesujący Cię temat nie był już poruszany na forum. Opanuj korzystanie z wyszukiwarki wbudowanej w forum.

- Podczas zakładania nowego tematu pamiętaj, by znalazł się w odpowiednim dziale forum (wskazówki znajdują się zarówno w nazwach działów jak i w komentarzach do nich). W razie niemożliwości jednoznacznego zakwalifikowania tematu, zapytaj obecnego online moderatora / administratora lub umieść go w najmniej restrykcyjnym dziale "Hyde Park".

- Podczas zakładania nowego tematu staraj się zatytułować go tak, żeby był łatwy do zrozumienia oraz wyszukania w przyszłości. Nie używaj jedynie sformułowań typu "Pomocy. Problem." gdy masz pytanie natury technicznej, gdyż zawartość tematu nie będzie klarowna dla współużytkowników forum. Staraj się w temacie zawrzeć jak najwięcej danych identyfikujących konkretną sprawę, którą chcesz poruszyć. Gdy, dajmy na to, masz kłopot z nierówno pracującym silnikiem, zamiast "Ratunku, nie wiem, co się dzieje" napisz "500SEC 1989 - nierówna praca silnika". Będzie to dużo łatwiejsze i dla naszych specjalistów od silników i dla następnych użytkowników, którzy kiedyś mając podobny problem łatwiej odnajdą Twój temat korzystając z wyszukiwarki. Poza tym takie niejasne tematy są często pomijane przez czytających forum i ograniczasz sobie szanse na rozwiązanie problemu.

- Staraj się opisywać swój problem w sposób jak najbardziej wyczerpujący.

- Aktywnie uczestnicz w wymianie zdań w Twoim temacie.

- Pamiętaj, że forum służy wymianie doświadczeń i poszerzaniu wiedzy. Jeżeli rozwiązałeś problem, zanim ktoś odpisał w Twoim temacie, podziel się swoim osiągnięciem i drogą do niego. Innym ta wiedza też się przyda.

- Dopuszczalne jest zakładanie tematu bez należytej staranności w wyszukiwaniu już istniejącego, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli np.: zepsuło Ci się auto w środku lasu, korzystasz z internetu w telefonie i masz problem z napisaniem tematu "na szybko", to zostanie Ci to wybaczone. Ale staraj się tego nie nadużywać, a w razie takiej potrzeby napisz wyjaśnienie w treści, żeby nikt nie uznał Cię za forumowego bałaganiarza.

- Nie zakładaj tego samego tematu w kilku działach.

- Jeżeli znalazłeś istniejący już temat traktujący o Twoim problemie, nie twórz nowego. Kontynuuj istniejący wątek.

- Odpisując na czyjś post nie pisz głupot. Pamiętaj, że pisanie bezsensownych postów jest łamaniem regulaminu, więc odpuść sobie "zgadzam się z przedmówcą", ja tam nie wiem" i tym podobne zwroty nic niewnoszące do tematu. Jeżeli popierasz przedmówcę, napisz dlaczego, podziel się swoim doświadczeniem. A jeżeli nie znasz odpowiedzi, poczekaj aż ktoś jej udzieli.

- Nie używaj agresywnego języka. Nie obrażaj innych. Nie bądź sarkastyczny. Nie każdy zna Twoje poczucie humoru. Za to każdy ma swoje uczucia i każdy ma prawo popełniać błędy. Nie wyśmiewaj i nie napiętnuj cudzych pomyłek.

- Dbaj o kulturę wypowiedzi. Nie przeklinaj. Stosuj się do zasad gramatyki. Jeżeli masz problemy z ortografią i / lub interpunkcją, stosuj autokorektę. Możesz nawet pisać w Wordzie, a później wkleić tekst do swojego postu. Naprawdę da się pisać poprawnie i braki w edukacji lub udokumentowana dysortografia nie są problemem. Pisz jak przystało na miłośnika najwyższej klasy auta prestiżowego producenta.

- Wklejając "żywcem" cudzy tekst, podaj źródło.

- Używaj opcji "podgląd" przed wysłaniem postu. Oceń, czy to, co tam widzisz, nadaje się do publikacji. Może wymaga jeszcze poprawienia.

- Staraj się nie nadużywać emotikonek i skrótów w stylu "OMG", "LOL". Świadczy to o braku profesjonalizmu a również utrudnia czytanie Twojej wypowiedzi.

- Nie umieszczaj animacji lub filmów w formie innej niż link do nich. Nie każdy ma szybki internet i ciągłe wczytywanie Twojej - przezabawnej przecież - drapiącej się po głowie małpki dla niektórych może być, dyplomatycznie mówiąc, irytujące. Świadczy to o Twoim braku szacunku do współużytkowników forum.

 

 11. Prawa i obowiązki zarejestrowanego użytkownika (forumowicza).
 

- Każdy użytkownik posiada prawa "gościa".

- Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.

- Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.

- Użytkownikom wolno głosować w ankietach.

- Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.

- Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.

- Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.

- Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.

- Użytkownicy mają obowiązek zwracać uwagę innym, jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać moderatorów o nieprawidłowościach.

- Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratorów.

 

     12. Prawa i obowiązki moderatora.

 

- Moderatorem może zostać tylko Członek Klubu W126

- Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.

- Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.

- Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.

- Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na danym forum tematyki.

- Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.

- Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.

- Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).

- Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.

- Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.

- Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.

- Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorami, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.

- Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.

- Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorami i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.

- Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji, ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.

- O tym kto zostanie moderatorem, decydują władze Klubu W126.

 

     13. Prawa i obowiązki administratora.

 

- Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.

- Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.

- Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.

- Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalność.

- Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wszystkich użytkowników.

- Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.

- Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.

- Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.
 

III. Regulamin Członka Klubu W126 (Klubowicza).

 

1. Kto może zostać Klubowiczem:


Posiadanie statusu Klubowicza jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestniczenia w życiu Klubu oraz forum. Daje jednak pewne przywileje, zawarte w punkcie 4. Z drugiej strony nakłada kilka obowiązków (pkt. 3). Klubowiczem może zostać osoba pełnoletnia, aktywnie udzielająca się na forum i posiadająca tam nienaganną reputację. Wysoce wskazane jest posiadanie Mercedesa W126, aczkolwiek możliwe są odstępstwa od tej reguły w wyjątkowych okolicznościach.

 

2. Jak zostać Klubowiczem:

 

Klubowiczem zostaje się poprzez przesłanie administracji pocztą elektroniczną podania, które powinno zawierać:

- Zdjęcia posiadanego samochodu (min. 3)

- Informacje dotyczące możliwości wspierania Klubu (wynikające z wiedzy, uzdolnień, konkretnych umiejętności, prowadzonej działalności lub innych kwestii, które mogą pomóc w prowadzeniu i rozwoju Klubu). Zawartość tej części podania nie jest decydująca przy akceptacji nowego Członka, ale pomoże zorientować się władzom Klubu w możliwościach współpracy z danym Klubowiczem w razie potrzeby.

- Dane teleadresowe.

Kandydat na Klubowicza po pozytywnej weryfikacji przez administrację powinien uiścić opłatę wstępną w kwocie 50zł oraz pierwszą składkę członkowską w kwocie 150zł / rok.

 

Dane do przelewu:

 

Fundacja Autoclassica

40 1600 1462 1826 9966 3000 0001

 

3. Obowiązki Klubowicza.

 

- Swoją postawą oraz działaniami przyczyniać się do rozwoju Klubu,

- Dbać o dobre imię Klubu,

- Czynnie realizować cele Klubu.

- Przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4. Przywileje Klubowicza.

 

Klubowicz ma pełne prawo uczestniczenia w działalności Klubu, a w szczególności:

- Jednorazowo w ramach opłacenia składki wpisowej otrzymania pakietu gadżetów klubowych,

- Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu,

- Wstępu do wydzielonej części forum przeznaczonej tylko dla Klubowiczów,

- Czynnego i biernego prawa wyborczego w zakresie wszelkich głosowań dokonywanych przez członków Klubu,

- Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu,

- Korzystania ze zniżek przy nabywaniu gadżetów klubowych,

- Nabywania gadżetów przeznaczonych wyłącznie dla Klubowiczów,

- Uczestniczenia w spotkaniach przeznaczonych wyłącznie dla Klubowiczów oraz wszelkich innych inicjatywach podejmowanych przez Klub.

 

Opracował: rust_n_dust

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...